poleć stronę

Projekty Unijne


BUDOWA GMINNEJ INFRASTRUKTURY SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU
w oparciu o Działanie 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Incusion


Nasze działania polegają na:

Opracowaniu danych potrzebnych do wyceny inwestycji
Sporządzeniu analizy technicznej oraz analizy ekonomiczno-finansowej
Przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu
Sporządzeniu kompletnej dokumentacji oraz zebraniu niezbędnych załączników
Złożeniu wniosku do instytucji finansującej
Korekcie wniosku zgodnie z wytycznymi instytucji finansującej
Koordynacji działań w trakcie przeprowadzania inwestycji
Prowadzeniu inwestycji
Rozliczeniu projektu


Sieci teleinformatyczne:
 
Projektowanie i wdrażanie rozwiązań sieciowych, teleinformatycznych i software'owych oraz ich administracja
Pełne doradztwo w zakresie doboru rozwiązań  sieciowych oraz oprogramowania
Realizacja inwestycji w zakresie rozwiązań sieciowych
Zarządzanie oraz opieka nad infrastrukturą teleinformatyczną

  
Office System gwarantuje pomoc na każdym etapie przygotowania wniosku i realizacji projektu

made by desnet